Certyfikowany wykonawca Porotherm Dryfix Porotherm Dryfix

Szkolenie

Benefity

rekomendowany specjalista firmy Wienerberger
wizytówka na stronie internetowej Wienerberger.pl
profesjonalna wiedza
doskonalenie umiejętności
nawiązanie bezpośrednich kontaktów
pierwszeństwo dostępu do szkoleń dodatkowych
priorytet w kontakcie z Doradcami i Serwisem
25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dot. ochrony danych osobowych, określane popularnie jako RODO. Głównym celem nowych przepisów jest zapewnienie większego bezpieczeństwa i większej ochrony przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Wiadomość ta jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO.
W trosce o Twoje dane osobowe informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000088098, Regon 770733953, NIP 841-10-03-837, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 374 324 808,00 zł (dalej Wienerberger).
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wglądu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uprawnienie to możesz zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com
Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu założenia i prowadzenia przez Ciebie konta na portalu Budogram .
Twoje dane przechowywane będą przez nas do momentu wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od usunięcia przez Ciebie konta, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe:
w celach statystycznych, analitycznych i badania satysfakcji - na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO, realizując nasz prawnie uzasadniony interes, a także w zakresie ochrony przed zgłaszanymi przez Ciebie lub innych użytkowników roszczeniami w zakresie dóbr osobistych i korzystania z portalu- na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Twoje dane mogą być ujawnione naszym zaufanym dostawcom usług IT, którzy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych i pełnią rolę odbiorców w rozumieniu prawa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1).
Schowaj
* - pola wymagane
Weź udział w szkoleniu »
Proszę czekać..
Dziękujemy, formularz został wysłany
Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. Wienerberger skontaktuje się na podany numer telefonu w celu weryfikacji i potwierdzenia szkolenia.